วิธีกำหนดหน้ากระดาษ A4 ใน Ps

            พูดถึงการกำหนดกระดาษชิ้นงานใน Photoshop หลายท่านจะจำไม่ค่อยได้เพราะว่างานแต่ละชิ้นกำหนดขนาดต่างกัน วันนี้เราจะพูดถึงการกำหนดเท่าขนาดหน้ากระดาษ A4 เนื่องจากส่วนมากจะใช้งานกันบ่อย 

          วิธีกำหนดขนาดหน้ากระดาษ A4 สำหรับงานปริ๊นใน Photoshop