ป้ายใหม่ของ Google Local Guides

             หลายวันก่อน Google Map ได้เปิดตัวป้ายใหม่ 4 ป้ายใน Google Local Guides ที่จะแสดงถึง Top Contributors ได้แก่ นักรีวิว, ช่างภาพ, นักบุกเบิก, และผู้ให้ข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มป้ายเข้ามา จะต้องเพิ่มคะแนนให้ด้วย


เหมือนว่า Google จะพยายามแยกประเภท ของ สมาชิก Google Local Guides ออก เพื่อให้บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าเป็นผู้มีความถนัดทางด้านไหน


นักบุกเบิกผู้เชี่ยวชาญ


ช่างภาพผู้เชี่ยวชาญ


ผู้ให้ข้อมูลมือใหม่ผู้ให้ความเห็นมือใหม่
ซึ่งเป็นการเก็บสถิติ ของระบบ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล


เพื่อเอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลในการหาใน Google Map ไม่ว่าจะเป็นการหาร้านค้า, ร้านอาหาร, บริษัท, อาหารบ้านเรือน ตลอดจนการเดินทาง
                    ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากๆ อยากให้มาร่วมกันให้ข้อมูลกันนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น