วิธีบันทึกไฟล์แบบต่างๆในPhotoshop(อย่างย่อ)

        หลังจากมีการแก้ไขหรือตกแต่งรูปภาพด้วย Photoshop แล้ว เราสามารถบันทึกรูปภาพในรูปแบบ หรือ Format ต่างๆ ได้หลายๆ ประเภทดังต่อไปนี้
ไฟล์ประเภทต่างๆ ของ Photoshop 
   PSD ไฟล์ คือไฟล์มาตราฐานของ Photoshop ถ้าเราต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปภาพในครั้งต่อไป เราจำเป็นต้อง
บันทึก หรือ Save ในรูปแบบของ PSD เท่านั้น Layer ต่างก็ยังอยู่ครับด้วย (การใช้งานเพียงคลิกเลือก File และคลิกคำสั่ง Save) Save for Web & Devices เป็นการบันทึกเพื่อใช้สำหรับใช้งานบนเว็บ หรือสื่ออื่นๆ สามารถบันทึกเป็นไฟล์ประเภท Jpeg, GIF, PNG, WBMP เป็นต้น ไฟล์ที่ได้มีขนาดค่อนข้างเล็ก (การใช้งานให้คลิกเลือกเมนู File เลือกคำสั่ง Save for Web & Devices)
   ไฟล์ประเภทอื่นๆ เช่น Jpeg, PNG, TIFF, PCX, GIF สามารถสั่งบันทึกได้โดยการเรียกใช้คำสั่งจากเมนู File เลือกคำสั่ง Save หรือ Save as (สำหรับข้อแตกต่างของการบันทึกด้วยวิธีนี้กับบันทึกด้วย Save For Web & Devices ก็คือ ไฟล์ที่บันทึกด้วย Save, Save as ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่กว่า และคุณภาพสูงกว่า

:ทำอย่างย่อไว้ เพื่อกันลืมเองเวลาจะบันทึกจะได้ไม่ต้องเปิดหาให้วุ่นวาย ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น