วิธีการหมุนภาพใน Photoshop

           บางครั้งหลังจากสร้างชิ้นงานแล้วหรือเริ่มสร้างชิ้นงานหลายท่านมักมีปันหาชิ้นงานไม่ไปในทิศทางที่อยากให้เป็นการหมุนภาพ (Rotate) และการกลับด้านภาพ (Flip)จึงจำเป็นสำหรับการทำงานหรือการตกแต่งภาพใน Photoshop ในบางครั้งเราจะต้องทำการหมุนหรือกลับด้านภาพ ซึ่งมีลักษณะการใช้อยู่ 2 แบบคือ
      1. การหมุนและกลับด้านแบบทั้งชิ้นงาน
      2. การหมุนและกลับด้านภาพเฉพาะเลเยอร์
      วิธีการหมุนภาพ
       1. การหมุนภาพแบบทั้งชิ้นงาน สามารถทำได้โดยเลือกคำสั่ง Image --> Rotate Canvas แล้วเลือก180 องศา เพื่อหมุนภาพจากเดิมไป 180 องศา หรือ 90 องศา CW เพื่อหมุนภาพจากเดิมไป 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือ 90 องศา CCW เพื่อหมุนภาพจากเดิมไป 90 องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หรือ Arbritary  เลือกแบบสามารถกำหนดองศาที่ต้องการหมุนภาพ โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีทิศทางทวนหรือตามเข็มนาฬิกา
   2. การหมุนภาพเฉพาะเลเยอร์ การหมุนภาพเฉพาะเลเยอร์นั้น ให้เราทำการคลิกเลือกเลเยอร์ที่ ต้องการหมุนก่อน จากนั้นสามารถทำได้โดยเลือกใช้คำสั่ง Edit --> Transform จากนั้นเลือก
       Rotate 90 องศา CW เพื่อหมุนภาพจากเดิมไป 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
        Rotate 90 องศา CCW เพื่อหมุนภาพจากเดิมไป 90 องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
                   Rotate 180 องศา เพื่อหมุนภาพจากเดิมไป 180 องศา
        ผลลัพธ์การใช้งานทั้งสองรูปแบบจะทำให้ได้เกิดการหมุนภาพเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่คำสั่งการหมุนภาพทั้งชิ้นงาน จะทำให้ภาพในทุก ๆ เลเยอร์หมุนตามคำสั่งที่ใช้ แต่การใช้คำสั่งแบบที่ 2 จะทำให้ภาพในเลเยอร์ที่เลือกไว้เท่านั้นที่เกิดการหมุนตามคำสั่งที่ใช้โดยภาพในเลเยอร์อื่นๆยังคงมีลัษณะเหมือนเดิม
        นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถหมุนภาพได้อิสระโดยไม่จำเป็นต้องทำการกำหนดค่าเป็นองศาได้ แต่วิธีการนี้จะสามารถใช้หมุนภาพเฉพาะในเลเยอร์เท่านั้น โดยใช้คำสั่ง Edit --> Transform --> Rotate ซึ่งจะทำให้ภาพในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้ เกิดลักษณะเส้นขอบดังภาพด้านล่าง ซึ่งเราสามารถใช้เมาส์เคลื่อนเข้าไปใกล้ ๆ บริเวณที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบนเส้นขอบ จะทำให้สัญลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งมีลูกศรทั้งสองข้าง ให้เราคลิกมาค้างไว้ แล้วลากเมาส์จะทำให้ภาพของเราหมุนไปตามทิศทางที่ลากเมาส์
       หากเราสังเกตที่รูปเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่จุดศูนย์กลางของรูป ซึ่งเจ้าสัญลักษณ์นี้ เป็นตัวกำหนดจุดศูนย์กลางของการหมุนภาพเราสามารถเลื่อนสัญลักษณ์ของตำแหน่งนี้ไปไว้ที่ตำแหน่งไหนก็ได้ ลองทำดูนะค่ะ ว่าจะแตกต่างจากปกติอย่างไร
          การกลับด้านภาพ
       เป็นลักษณะการกลับภาพจากซ้ายไปขวาหรือลักษณะการกลับด้านแบบที่มองเห็นในกระจกเงาค่ะ มีด้วยกัน 2 แบบเหมือน ๆ กลับการหมุนภาพ นั้นก็คือ
       1. การกลับด้านภาพแบบทั้งชิ้นงาน สามารถทำได้โดยการเลือกคำสั่ง Image --> Rotate Canvas แล้วเลือก Flip Canvas Horizontal สำหรับกลับด้านภาพในลักษณะแนวนอน และ Flip Canvas Vertical สำหรับกลับด้านภาพในลักษณะแนวตั้ง
       2. การกลับด้านภาพเฉพาะ Layer สามารถทำได้โดยการเลือก Layer ที่ต้องการกลับด้าน จากนั้นเลือกคำสั่ง Edit ---> Transform แล้วเลือก Flip Horizontal สำหรับกลับด้านภาพในลักษณะแนวนอน หรือ Flip Vertical สำหรับกลับด้านภาพในลักษณะแนวตั้ง


ที่มา : Khomaranwankephotoshop

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น