รูปแบบการบันทึกไฟล์ภาพใน Photoshop

       วันนี้เราจะมาพูดถึงการบันทึกไฟล์ภาพใน Photoshop เมื่อสร้างหรือตกแต่งภาพเสร็จแล้วเราจะต้องบันทึกไฟล์ภาพด้วยเพื่อจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับภาพโดยสามารถบันทึกได้หลายรูปแบบขึ้นกับว่าเราจะนำไปใช้งานอะไรและแบบไหนสำหรับไฟล์แบบแรกที่ควรบันทึกคือ PSD เพื่อเก็บไว้เป็นต้นฉบับในการนำกลับมาแก้ไขในภายหลังได้อีก
หลังจากนั้นถึงจะบันทึกไฟล์เป็นประเภทอื่นเพื่อเอาไปใช้งานตามแต่จะเลือกใช้ตาม ไฟล์ประเภทต่างๆของ Photoshop การแก้ไขไฟล์ภาพโดยการสร้างกราฟิกเพิ่มการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ภาพที่มีผลกับโครงสร้างเดิมของภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมาโดยจะเลือกรูปแบบของไฟล์เป็น Photoshop PSD หรือ PDDเป็นค่าพื้นฐานดังนี้
     คุณสมบัติของไฟล์ PSD จะเก็บรายละเอียดการทำงานต่างๆเช่น เลเยอร์, ฟอนต์ และเส้นพาธไว้ได้อย่างครบถ้วนช่วยให้การนำไฟล์ภาพกลับมาแก้ไขทำได้ง่ายในขณะที่ไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วน

        การบันทึกไฟล์ทับของเดิม
      การเปิดไฟล์ภาพมาตกแต่งสี, แสงเงา หรือกำหนดค่าเอฟเฟ็กต์ให้กับภาพ แต่ไม่ได้ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์ (เลเยอร์ คือ ชั้นที่จัดวางรูปภาพ) หรือสร้างกราฟิกอื่นๆ เพิ่มเติมในภาพเมื่อเลือกคำสั่ง File > Save โปรแกรมจะให้บันทึกทับชื่อไฟล์เดิมรูปแบบเดิม(จะไม่มีไดอะล็อกบ๊อกซ์Save As เปิดขึ้นมาหากไม่ต้องการให้ทับไฟล์เดิมต้องคลิกเลือกคำสั่ง File > Save As เอง) 
บันทึกเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ๆ
        นอกจากการบันทึกเป็นไฟล์ PSD และบันทึกลงในรูปแบบของไฟล์ต้นฉบันเดิมแล้วยังบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้ในรูปแบบอื่นๆได้ตามต้องการโดยคลิกเลือกคำสั่งFile>Save Asแล้วเลือกรูปแบบของไฟล์ในช่อง Format ซึ่งจะมีรูปแบบไฟล์ให้เลือกหลายแบบดังภาพ


           บันทึกไปใช้กับเว็บเพจหรืออุปกรณ์อื่นรูปภาพที่นำไปใช้กับเว็บเพจจะต่างจากรูปภาพที่นำไปใช้กับงานด้านอื่นๆคือ ชนิดของภาพที่จะนำไปใช้บนเว็บเพจนั้นต้องเป็น GIF, JPG หรือ PNG เท่านั้นและควรให้ไฟล์มีขนาดเล็กขนาดภาพต้องพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปเมื่อผู้ชมเปิดเข้าไปในเว็บไซต์จะได้โหลดภาพได้เร็วยิ่งขึ้นโปรแกรมจึงมีคำสั่งสำหรับบันทึกรูปภาพไปใช้ในเว็บเพจโดยเฉพาะคือSave for Web&Devicesโดยคำสั่งนี้จะให้กำหนดค่าออปชั่นการบันทึกภาพประเภทต่างๆ พร้อมกับดูภาพตัวอย่าง ขนาดของไฟล์และระยะเวลาในการดาวน์โหลดเปรียบเทียบกันได้อีกด้วยดังนี้
        -เลือกคำสั่ง File > Save for Web&Devices
     -กำหนดออฟชั่นต่างๆในการแปลงไฟล์แล้วดูภาพขนาดและเวลาในการดาวน์โหลดเปรียบเทียบกันในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save for Web&Devices ดังภาพหน้า
       -เลือกภาพจากกรอบตัวอย่างที่ต้องการใช้งาน
       -คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกภาพ
       -บนไดอะล็อกบ๊อกซ์ Save Optimized As เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บในช่อง Save in
       -กำหนดชื่อไฟล์ภาพในช่อง File name คลิกปุ่ม Save


     ไฟล์ภาพที่ใช้ใน Photoshop 
      Photoshop สามารถรองรับการทำงานกับไฟล์ภาพได้หลายชนิดดังนี้
      1. GIF เป็นการบันทึกรูปภาพที่จะสามารถบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก ส่วนมากจะนำไปบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
      2. PNG  ใช้บันทึกรูปภาพประเภทเวกเตอร์ จะมีคุณสมบัติคล้ายกับไฟล์ GIF ซึ่งสามารถบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก บันทึกส่วนที่โปร่งใสและสามารถเลือกระดับสีให้แสดงถึง 16.7ล้านสี
     3. Tiff  เป็นการบันทึกไฟล์ภาพซึ่งสามารถบีบอัดข้อมูลทำให้คุณภาพของสีภาพเหมือนต้นฉบับ แต่ไฟล์ภาพนั้นจะมีขนาดใหญ่ในกรณีที่บันทึกเป็นไฟล์สกุล TIFF  สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Page Maker  เพื่อสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป
    4. BMP  เป็นรูปแบบของไฟล์มาตรฐานที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows และ Dos  ซึ่งสามารถที่จะจัดเรียงสีดำไปหาสีขาว  (1 ไบต์ต่อ 1 pixel)  และจะสามารถเลือกระดับสีสูงถึง 24 บิต หรือ 16.7 ล้านสี
    5. EPS  เป็นรูปของไฟล์ที่สามารถบรรจุภาพแบบเวกเตอร์และบิตแม็บสนับสนุนการนำรูปภาพ ไปเป็นภาพประกอบใน Illustrator หรือนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดหน้าเอกสาร ในกรณีที่นำภาพแบบเวกเตอร์มาเปิดใน Photoshopจะถูกแปลงเป็น Bitmap ทันที
    6. PDF  เป็นรูปแบบของไฟล์ที่ใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือนำเสนอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ข้อดีของไฟล์ PDF  คือ รักษารูปแบบหน้ากระดาษ ตัวอักษร รูปภาพให้เหมือนกับต้นฉบับและนิยมนำไฟล์ PDF บันทึกไฟล์งานก่อนส่งโรงพิมพ์ส่วนโปรแกรมที่ใช้อ่านไฟล์ PDF คือ  Adobe Acrobat  Reader
    7. JPEG  เป็นไฟล์ที่สามารถบีบอัดข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพประเภท Bitmap  หรือ ภาพถ่ายและสามารถกำหนดการแสดงภาพบนเว็บจากหยาบไปหาความละเอียดที่เรียกว่า Progressive ซึ่งเราสามารถปรับค่าออปชันของรูปแบบไฟล์ JPEG ได้ (ส่วนมากไฟล์ภาพเป็น jpeg เกือบทั้งหมด
    8. PSD  เป็นไฟล์มาตรฐานที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop สามารถเปิดไฟล์ที่สร้างขึ้นด้วยเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้ด้วย โดยไฟล์ PSD จะไมสามารถเปิดใช้งานได้จากโปรแกรมอื่น ๆ
    9. BMP  เป็นไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการโปรแกรม Windows
    10. TIFF  เป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และ Macintosh ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์  เช่น โปรแกรม Page Maker
    11. GIF เป็นไฟล์ที่ใช้กันมากในการสร้างเว็บไซต์เพราะไฟล์มีขนาดไม่ใหญ่ ง่ายต่อการบีบอัดข้อมูลทั้งไฟล์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะสามารถเคลื่อนไหวได้สร้างขึ้นจากโปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชั่นเช่นโปรแกรม Image Ready
   12. JPEG  เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการบีบอัดสามารถสร้างขึ้นได้จากโปรแกรมกราฟิกทั่ว ๆ ไป
  13. PCT  เป็นไฟล์ที่ใช้ในบนเครื่อง Macintosh เท่านั้นและมีขนาดของไฟล์ค่อนข้างใหญ่มาก 
  14. RAWเป็นไฟล์ที่สามารถยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานในระหว่าง Application หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
   15. Png เป็นไฟล์ที่พัฒนาต่อจาก Gif ซึ่งข้อดีก็คือ จะเกิดดความสูญเสียน้อยหากเกิดการบีบอัดข้อมูลทำให้มีความเหมาะสมในการโอนถ่ายข้อมูลใน Internet


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น