การท่องเที่ยวด้วย QR Code

               หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า QR code เข้ามามีส่วนร่วมในเดินการทาง และในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์มากมาย เพื่อตอบรับในการขยายนโยบาย " Thailand 4.0 " 
             ไม่นานมานี้ที่ ททท. มีแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยว เริ่ม จาก ททท.จังหวัดนครราชสีมา และ ททท.จังหวัดแพร่ อิงการแส Social network ชูกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มใช้ รหัสบาร์โค้ด 2 มิติ สื่อสารข้อมูลความรู้ประวัติความเป็นมาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างสะดวก ผ่านหน้าจอโทรศัพท์เพื่อ