การท่องเที่ยวด้วย QR Code

               หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า QR code เข้ามามีส่วนร่วมในเดินการทาง และในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์มากมาย เพื่อตอบรับในการขยายนโยบาย " Thailand 4.0 " 
             ไม่นานมานี้ที่ ททท. มีแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยว เริ่ม จาก ททท.จังหวัดนครราชสีมา และ ททท.จังหวัดแพร่ อิงการแส Social network ชูกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มใช้ รหัสบาร์โค้ด 2 มิติ สื่อสารข้อมูลความรู้ประวัติความเป็นมาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างสะดวก ผ่านหน้าจอโทรศัพท์เพื่อ
                   การเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยใช้ QR Code ถือเป็นวิธีการสื่อสารที่ช่วยสร้างความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว สามารถสแกรนข้อมูลท่องเที่ยวเข้าโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เหมือนมี "ไกด์" ส่วนตัว โดยใช้ QR Code มาสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยว ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในยุคที่โทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน


         และมีการขยายแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปในจังหวัดอื่น อย่างใน ททท.จังหวัดจันทบุรี ก็ได้นำ QR Code มาใช้ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั้งการเดินทางคำแนะนำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักอาศัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว มาบรรจุไว้ใน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสแกรนที่ป้ายที่ติดตั้งไว้ เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งหมด

                  
                   และเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ ของ "กรมป่าไม้" ที่ได้นำ การใช้เทดโนโลยี QR Code เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลป่าชุมชน ของ กรมป่าไม้ 10 จังหวัดราชบุรี


              ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลว่าป่าชุมชนคืออะไร สำคัญอย่างไร ทั้งยังเป็นการเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเพราะป่าชุมชนมีสถานที่ที่สวยงามและสื่งน่าสนใจมาก     ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น สินค้าOTOP  กิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า สร้างฝาย รวมถึงประเภณีท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวรู้จักป่าชุมชนมากขึ้น


ด้วยเทคโนโลยี QR Code จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ผลผลิตต่างๆ จากป่าชุมชนได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนอื่นๆ สนใจที่จะเป็นเครือข่ายป่าชุมขนกับกรมป่าไม้มากขึ้นอีกด้วย  เห็นไหมครับ QR Code เป็นเรื่องมีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น